Meny
Meny

Socialchef till Svedala kommun

Socialnämnden Sista ansökningsdag: 2023-04-11

Svedala kommun växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande och en stor portion engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant arbetar vi tillsammans för vår vision - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala kommun har ett attraktivt läge med omkring 1600 medarbetare och 23 000 invånare.

Vi rekryterar en socialchef! 

Besök vår hemsida via www.svedala.se

Uppdrag

Verksamhetsområde Vård och Omsorg har cirka 460 medarbetare och en budgetomslutning på cirka 340 mnkr. Verksamheten spänner över individ och familjeomsorg, biståndshandläggning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialpsykiatri.

Verksamheten kännetecknas av god kvalitet och nöjda kommuninvånare. Målet är att kommuninvånarna ska kunna känna sig trygga, nöjda och få sina behov tillgodosedda utifrån det arbete som utförs varje dag.

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och känna engagemang för sina arbetsuppgifter.

Som socialchef är ditt uppdrag att vara ytterst ansvarig för hela verksamhetsområdet. Tillsammans med din ledningsgrupp leder och utvecklar du verksamheten utifrån de politiska målen. Du är socialnämndens närmaste tjänsteman och ansvarar för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö och förväntas leda och utveckla förvaltningens verksamhetsområde med hög kvalitet, effektivitet och med god ekonomisk hushållning.

I uppdraget ingår att, med fokus på brukare och klienter, kontinuerligt anpassa verksamheten till förändrade behov och förutsättningar. Som alla kommuner har även Svedala såväl ekonomiska utmaningar som utmaningar i att rekrytera kompetenser som det råder brist på. Din uppgift blir att sätta fokus på att vidare utveckla den goda verksamhet som redan bedrivs med ett stort mått av tydlighet och framtidstro.

En viktig del i uppdraget är att proaktivt arbeta med framtida utmaningar och skapa goda förutsättningar för medarbetarna i den dagliga verksamheten. Du verkar för en organisation som ligger steget före i syfte att minimera brandkårsutryckningar och skapa lugn och trygghet i organisationen.

Samordning av verksamheter och samverkan med fackliga organisationer, övrig kommunal verksamhet, sjukvård, myndigheter och civilsamhället kommer vara centrala delar i ditt uppdrag.

Som socialchef ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp där alla, i en positiv och konstruktiv anda, tar ett helhetsansvar för kommunens utveckling och därigenom skapar största möjliga nytta för kommuninnevånarna.

Kompetens

För att lyckas med uppdraget som socialchef har du framgångsrik erfarenhet av att driva förändringsarbete genom andra ledare i en komplex verksamhet. Du har god kunskap om ett eller flera områden inom vård och omsorgs verksamhetsområde. 

För tjänsten krävs en akademisk utbildning mot socialt arbete eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har gedigen och framgångsrik erfarenhet av att leda genom en ledningsgrupp. Med hög systemförståelse förstår du den kommunala politiska beslutsprocessen och är en avgörande del i ditt uppdrag.

Som person är du engagerad, trygg, tydlig och arbetar effektivt – även i motgångar och under press. Du har stora kontaktytor och förväntas därför ha ett genuint intresse för människor samt förmåga att skapa, utveckla och bevara förtroendefulla relationer. Förmågan att kommunicera, i alla tänkbara kanaler, såväl internt som externt är av stor vikt i din roll.

Vår strävan efter att hela tiden utvecklas gör att vi söker en handlingskraftig, lyhörd och resultatorienterad person. Ditt ledarskap präglas av personlig mognad, tydlighet och engagemang och du har en förmåga att inspirera dina medarbetare och bidra till deras kompetensutveckling.

Uppdraget kräver att du har en god förmåga att identifiera komplexa samband i verksamheten och förstå hur beslut påverkar såväl verksamheten i stort som specifika enheter, resultat och processer.

Du är en person som gärna sätter höga mål och effektiviserar genom organisering och struktur. Din förmåga att operationalisera planer och säkerställa att dessa genomförs blir avgörande för din framgång.

Du är en ambassadör för kommunen och vill driva din verksamhet utifrån vår gemensamma vision – en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet.

Arbetstid/varaktighet

Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Kontakt

Vi samarbetar med Mercuri Urval i denna rekryteringsprocess.

Gösta Tydesten, 0733-667578, gosta.tydesten@mercuriurval.com

Fackliga kontakter nås via kundservice, 040-626 80 00

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-04-11.

Skicka din ansökan via mercuriurval.com (SE-149 83) via länken nedan.

Ansök via länk: Mercuri Urval