Meny
Meny

Specialpedagog, inriktning förebyggande och tidiga insatser

Grundskola Sista ansökningsdag: 2021-06-22

Svedala växer och är inne i en spännande och expansiv fas. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag.
Här finns kraft att växa, som medarbetare, medborgare, företagare eller besökare.

Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår vision är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar våra verksamheter. Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant? Nu finns möjligheten. 

Läs mer om hur vi arbetar för vår vision - alla ska lyckas, www.kvutis.se 
Möt några av våra kollegor här, https://jobb.svedala.se/utvecklas/298-utbildning

Uppdrag

Svedala kommun inrättar 13 nya tjänster varav tio ska tillsättas inom grundskola och tre inom kommunens individ och familjeomsorg.

Syftet med dessa nya tjänster är att implementera ett arbete med tidiga samordnade insatser för barn och ungdomar som riskerar social utsatthet. Tjänsterna inom grundskola ska tillsättas på kommunens 4-9 skolor, Aggarpsskolan, Klågerupskolan, Naverlönnskolan, Spångholmsskolan, och inom Barn- och elevhälsan. Det kommer rekryteras olika kompetenser så som specialpedagog, speciallärare, grundskolelärare, socialpedagog, skolsköterska samt skolkurator.

Uppdraget innebär att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdade mot oroande frånvaro och normbrytande beteende så eleverna når en hög måluppfyllelse. Det kommer finnas ett strukturerat samarbete med kommunens individ- och familjeomsorg som också inrättar nya tjänster med samma målsättning. 

Undervisningen kan komma att ske på andra tider och platser än den normala, exempelvis hemundervisning, alternativa lokaler, lovskola för elever som planeras och genomförs tillsammans med andra kompetenser så som socialsekreterare, socialpedagog eller skolkurator utifrån den aktuella elevens behov. Du kommer arbeta med elevers kunskapsutveckling och lärande vilket förutsätter tydlig ledning och stöd.

Ett nära samarbete med elevhälsa, socialpedagog, socialtjänst, ungas fritid, BUP, polis och vårdnadshavare är av största vikt.  

Kompetens

Du är legitimerad lärare med en vidareutbildning till specialpedagog. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever som har oroande frånvaro, normbrytande beteende eller annan psykisk ohälsa. Du har stort engagemang för arbete med elever som riskerar, eller befinner sig i, social utsatthet.

För uppdraget,

  • Modig, trygg i din lärarroll och tar initiativ till nya arbetssätt/samarbeten som gynnar elever med varierande behov
  • Har erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande och undervisning av elever med NPF
  • Flexibel och anpassar ditt arbete och hittar alternativa undervisningssätt utifrån elevens behov.
  • Erfarenhet av liknande verksamhet med elever i behov av särskild anpassad studiegång/miljö
  • Förmåga att skapa god samverkan med andra parter så som socialtjänst, kollegor, polis och elevhälsa
  • God förmåga att bygga förtroendefulla relationer i ditt arbete
  • Tålamod och arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt
  • B-körkort är ett krav för tjänsten

I din ansökan kommer du välja vilken av våra grundskolor du helst vill arbeta på.

Arbetstid /varaktighet

Tillsvidaretjänst på heltid. Semestertjänst, arbete kan komma att ske på andra tider än det normala utifrån behov. Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön

Individuell lönesättning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt:
Marie Andréasson, rektor
0709-478281
marie.andreasson@svedala.se

Camilla Brante, rektor
040-626 8601
camilla.brante@svedala.se

Anders Dybner, rektor
040-6268861
anders.dybner@svedala.se

Anders Stenström, rektor
040-626 89 02
anders.stenstrom@svedala.se

Fackliga kontakter, nås via kundservice
040-626 80 00