Meny
Meny

Specialpedagog/speciallärare, Spångholmsskolan

Grundskola Sista ansökningsdag: 2021-06-18

Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår vision är att alla ska lyckas. Lärande, engagemang och välbefinnande är ledord för vår verksamhet. Svedala växer och är inne i en expansiv fas med nya bostadsområden och skolor. 

Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant? Nu finns möjligheten!

Vill du vara med och stärka måluppfyllelsen med fokus på elevernas lärande. Spångholmsskolan är en skola från årskurs 4 till 9 belägen i Bara med omkring 410 elever och ett fyrtiotal medarbetare. En skola med goda resultat och kompetenta medarbetare rekryterar nu en kollega.

Uppdrag

Spångholmsskolan växer och utökar och rekryterar nu en speciallärare alternativt en specialpedagog. 

Vårt prioriterade mål i vårt utvecklingsarbete är att skapa en tillgänglig lärmiljö, läsförståelse i alla ämnen och kooperativt lärande. Det innebär att aktivt åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla barn och elever kan ta del av lärande och gemenskap. I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen för utbildningen. Förutom att alla lärare och elever har tillgång till det digitala läromedlet Clio Online så arbetar alla klasser i Google Classroom och för oss har digitaliseringen en central roll i undervisningen. Vi är en 1:1 skola vilket innebär att alla våra elever har tillgång till varsin dator både hemma och i skolan. 

Vi har ett starkt elevhälsoteam med olika kompetenser som arbetar utifrån ett förebyggande perspektiv. Elevhälsoteamets arbete bygger på övertygelsen om att elevhälsoarbetet ska leda till ett lärande och utveckling. Tyngdpunkten är att beskriva och redogöra för att sedan kunna analysera och förstå problemet eller fenomenet för att sedan vara överens om en plan för lämpliga insatser och åtgärder. Detta arbetssätt skapar en gemensam grund och en samsyn kring behov och insatser. Vi arbetar också enligt EHM (Elevhälsomöte) där EHT regelbundet träffar samtliga lärare.

Du kommer arbeta nära en specialpedagog där ni tillsammans ansvarar för årkurs 4-6. På skolan arbetar totalt 4 specialpedagoger/speciallärare. 

Som specialpedagog/speciallärare kommer du:

  • Ansvara för specialundervisning 
  • Ha nära samverkan och handledning med kollegor för att nå varje unik elev
  • Vara en del av arbetet kring det kollegiala lärandet på skolan
  • Tillsammans med lärarna skapa god samverkan med vårdnadshavare
  • Ge stöd, medverka i och genomföra olika utredningar

Du erbjuds ett utvecklande uppdrag med kollegor som har roligt tillsammans i en skolkommun i framkant.

Kompetens 

För att trivas hos oss är du en öppen, ansvarsfull och modig person. Du är utbildad speciallärare/specialpedagog och har en förmåga att skapa hållbara relationer med elever, föräldrar och kollegor.

  • Du har behörighet/legitimation att undervisa för mellanstadiet. 
  • Du ser och uppmärksammar arbetssätt som kan förbättras och vill vara med och driva  skolas utveckling
  • Du har förmåga att se det enskilda barnets styrkor och behov för att skapa förutsättningar att nå sin fulla potential
  • Du vill arbeta för en gemensam grund och en samsyn kring behov och insatser

Med ett positivt och professionellt förhållningssätt och ett arbete baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vill du tillsammans arbeta för vår vision - alla ska lyckas. 

Arbetstid/varaktighet

Tillsvidaretjänst på heltid. Ferietjänst. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Övrigt 

Urval och intervjuer kommer ske i början av augusti. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt:
Carina Bognäs, bitr rektor
040-6268494
carina.bognas@svedala.se

Fackliga kontakter, nås via kundservice
040-626 80 00