Meny
Meny

Förstelärare

Grundskola, Utbildning

Hej

Mitt namn är Kristina och jag undervisar i MA/NO, främst årskurs 4-6, på Aggarpskolan. I min roll som förstelärare är jag med i utvecklingsgruppen på Aggarpsskolan och driver där det pedagogiska utvecklingsarbete.

På vår skola lägger vi grunden för det arbetet genom att noga analysera vilka behov våra elever har (Helen Timperley). Därefter skapar vi teser kring vad detta behov kan grunda sig i och sedan tar vi fram kriterier för att undersöka om våra teser stämmer. Vi hittar på så sett ett utvecklingsarbete som skapar delaktighet för hela personalen och som leder till att elevernas måluppfyllelse ökar. I den andra fasen när vi valt utvecklingsområde att fortbilda oss i lägger jag upp detta arbete med mina kollegor i utvecklingsgruppen och ser till så att det arbete vi bedriver grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Hur detta arbete ser ut samt kommunens förstelärares tankar och reflektioner om undervisning kan du följa i våra blogg på https://kvutis.se/

På Aggarpsskolan får jag bra möjligheter att tillsammans med duktiga kollegor reflektera över och utveckla min undervisning. Här arbetar vi tillsammans för att alla våra elever ska lyckas!

/Kristina på Aggarpsskolan