Meny
Meny

Förskollärare

Processledare, förskola , Utbildning

Hej!

I min roll som förskollärare handlar det om att planera och genomföra undervisningen så varje barns utveckling och lärande gynnas och att man kan se en progression hos barnen i deras lärande. Säkerställa att hela utbildningen ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Tillsammans med arbetslagen analysera och utvärdera.

Mitt uppdrag som processledare är att driva utvecklingsarbetet i förskolan framåt så vi når en uppdragsorienterad förskola. Jag har drivit processer tillsammans med förskolechefer och kommunens förskollärare som har syftat till att utveckla undervisning i förskolan och just nu är vi mitt uppe i arbetet med den nya läroplan som träder i kraft 1 juli 2019. Syftet är att öka kunskapen och förstå helheten i styrdokumentet. Viktigt som processledare är att hålla om processen men hela tiden säkerställa att förskolechefer och pedagogerna ute på förskolorna är med i samma riktning och i samma takt.

I Svedala kommun ska du arbeta om du vill få möjlighet att utvecklas på det sätt du själv strävar efter. Du arbetar med kunnig och nyfikna människor från enhets- till individnivå. En kommun som vill skapa delaktighet och en ökad samsyn hos alla i organisationen.

Tillsammans gör vi det möjligt för alla att lyckas.

/Malin på Tegelbrukets förskola